Ubezpieczenie na życie Prestiż Nova

Compensa Prestiż Nova                                                                                                                     Compensa Prestiż Nova to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Compensa Prestiż Nova

 • Składka opłacana jest regularnie,
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony,
 • Rekomendowany okres trwania umowy ubezpieczenia to co najmniej 10 lat, 
 • Ubezpieczonym może być osoba mająca ukończone 3 miesiące życia oraz nie więcej niż 65 lat.
 • Ubezpieczającym może być dowolna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Wygoda i niskie koszty

 • możliwość obniżenia kosztów za prowadzenie umowy ubezpieczenia - po 10 latach opłacania składek regularnych zwrot 110% premii lojalnościowej,
 • niskie opłaty za zarządzanie,
 • niskie opłaty za prowadzenie konta dodatkowego,
 • osobne konta na wpłaty regularne i dodatkowe,
 • wpłaty dodatkowe możliwe w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia oraz w dowolnej wysokości,
 • bieżący dostęp do informacji o stanie indywidualnego rachunku oraz operacji konwersji za pośrednictwem portalumojaCompensa.pl.

  Szeroki zakres ochrony

  Decydując się na zakup umowy Prestiż Nowa w ramach składki podstawowej Ubezpieczony otrzymuje Pakiet Ochronny w postaci umów dodatkowych na wypadek :

  • śmierci,
  • choroby śmiertelnej,
  • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • poważnego zachorowania ,
  • wystąpienia choroby nowotworowej,
  • trwałego inwalidztwa

  Dodatkowo zakres ochrony można rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia na wypadek:

  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • poważnego zachorowania,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • wystąpienia choroby nowotworowej,
  • leczenia nowotworu złośliwego,
  • śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek,
  • śmierci Ubezpieczającego

   

  Możliwość wyboru sposobu inwestowania

  Wybierz najodpowiedniejszy sposób inwestowania Twoich pieniędzy i stwórz własny portfel inwestycyjny spośród ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez Compensa. Zakup umowy Prestiż Nova to szansa na inwestowanie Twoich pieniędzy w starannie wyselekcjonowanych Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych. Tylko w naszych produktach dostępne są unikatowe na polskim rynku Fundusze C-QUADRAT – jednego z liderów europejskiego rynku kapitałowego.