Ub. na życie Gwarancja Renta

Gwarancja Renta

 

 

 

 

Dla osób, które poza samym ubezpieczeniem na życie, chcą mieć gwarancję wypłaty dożywotniej renty po ukończeniu 66 roku życia

Gwarancja Renta to ubezpieczenie łączące w sobie cechy:

  • zabezpieczenia rentowego – masz gwarancję, że po osiągnięciu 66-ego roku będziesz miał wypłacaną dożywotnią rentę,
  • ubezpieczenia na życie – jeżeli umrzesz przed 66-tym rokiem życia, wskazane przez Ciebie osoby otrzymają sumę wpłaconych przez Ciebie składek.

Gwarancja Renta dostępna jest w 2 wariantach:

  • z okresem gwarantowanej wypłaty renty – w wypadku Twojej śmierci, wskazana uprzednio osoba będzie otrzymywała Twoją rentę do końca 15-letniego okresu,
  • bez okresu gwarantowanej wypłaty renty – renta wypłacana jest Tobie do końca życia.

Zawierając umowę ubezpieczenia Gwarancja Renta, możecie Państwo ponadto wybrać 6 ubezpieczeń dodatkowych na wypadek:

  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek.