Ubezpieczenie turystyczne

Compensa Voyage – ubezpieczenie turystyczne w podróży

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. Ubezpieczenie w podróży Compensa Voyage to Twój plan awaryjny na tego typu sytuacje. Niezależnie od tego, czy podróżujesz turystycznie, czy służbowo, Compensa zapewnia nieustanną opiekę Tobie i Twoim bliskim.

Co zyskujesz?

Compensa Voyage to kompleksowe ubezpieczenie za granicą w podróżach po Europie i po Świecie. Zakres ochrony obejmuje:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia – jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Compensa zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie ;,
  • ubezpieczenie Assistance – to pakiet usług dodatkowych, w ramach których Compensa sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej,, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Compensa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej,
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. W ramach NNW Compensa również zapewnia pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych oraz pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, które zostały poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • ubezpieczenie bagażu – jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, Compensa wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy,
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie turystyczne Compensa Voyage to ubezpieczenie na wakacje i wyjazd służbowy. Możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej lekarzy w państwowych i prywatnych placówkach na całym świecie jest jedną z najważniejszych zalet ochrony. Compensa Voyage to również świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ na wniosek obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprawdź co zyskujesz z ubezpieczeniem Compensa Voyage:


Ubezpieczenie Compensa Voyage daje możliwość wyboru 1 z 4 wariantów ochrony ubezpieczeniowej. Poniżej przedstawiamy wyłącznie część korzyści, jakie zapewnia ubezpieczenie za granicą Compensa Voyage. 

Wariant

Podstawowy

Standardowy

Luksusowy

Elastyczny

Ubezpieczenie kosztów leczenia

100 000 zł

200 000 zł

350 000 zł

od 40 000 zł
do 500 000 zł

pobyt w szpitalu

tak

tak

tak

tak

badania i zabiegi operacyjne, ambulatoryjne

tak

tak

tak

tak

honoraria i wizyty lekarskie

tak

tak

tak

tak

zakup niezbędnych środków opatrunkowych i lekarstw przypisanych przez lekarza

tak

tak

tak

tak

leczenie stomatologiczne

200 euro

200 euro

200 euro

200 euro

poród

2 000 euro

2 000 euro

2 000 euro

2 000 euro

Ubezpieczenie Assistance

Wariant BAZA

Wariant TOP

Wariant TOP

Wariant BAZA lub TOP

Assistance BAZA

całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy

tak

tak

tak

tak

informacje przed podróżą

tak

tak

tak

tak

transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania

tak

tak

tak

tak

transport do innego szpitala

tak

tak

tak

tak

transport Ubezpieczonego do RP lub kraju zamieszkania

tak

tak

tak

tak

pomoc przy odtworzeniu dokumentów

tak

tak

tak

tak

pomoc w przypadku opóźnienia lotu

tak

tak

tak

tak

Assistance TOP (BAZA + dodatkowe świadczenia)

zakwaterowanie i wyżywienie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji

niedostępne

max 7 dni
100 euro/dzień

max 7 dni
100 euro/dzień

max 7 dni
100 euro/dzień

pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa

niedostępne

do 12 500 euro ponad sumę ubezpieczenia kosztów leczenia

do 12 500 euro ponad sumę ubezpieczenia kosztów leczenia

do 12 500 euro ponad sumę ubezpieczenia kosztów leczenia

zastępstwo w podróży służbowej

niedostępne

1 000 euro

1 000 euro

1 000 euro

kierowca zastępczy

niedostępne

1 000 euro

1 000 euro

1 000 euro

pomoc prawna

niedostępne

2 000 euro

2 000 euro

2 000 euro

pomoc tłumacza

niedostępne

250 zł

250 zł

250 zł

pomoc finansowa

niedostępne

500 zł

500 zł

500 zł

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

opcja

Ochrona Cywilna w życiu prywatnym

nie

100 000 zł

100 000 zł

opcja

Ubezpieczenie bagażu

nie

nie

2 000 zł

opcja