Ub.grupowe - Bezpieczna Grupa

Bezpieczna Grupa - grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie jest stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie zdrowia i życia ubezpieczonych pracowników oraz ich rodzin.

Szczególne korzyści ubezpieczenia Bezpieczna Grupa:

 • ochrona - ubezpieczenie gwarantujące ochronę przez całą dobę na całym świecie,
 • bez podatku – świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym i dochodowym,
 • indywidualna kontynuacja umowy – istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla pracownika i współmałżonka.

  Zalety ubezpieczenia Bezpieczna Grupa:

  • może zostać zawarte w zakładzie pracy liczącym już 3 pracowników,
  • może obejmować ochroną pracowników i małżonków,
  • pracownicy mają prawo przystąpić do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania.