Ub.grupowe - Między Nami

ZAKRES OCHRONY

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

Śmierć Osoby Ubezpieczonej

15000

18000

25000

50000

100000

Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku

15000

18000

25000

50000

50000

Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie udaru mózgu lub zawału serca

15000

18000

18000

0

0

Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego

15000

18000

25000

50000

50000

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - Tabela A

20000

20000

36000

50000

75000

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca

20000

18000

18000

25000

25000

Poważne zachorowanie - wariant max

3000

3000

8000

5000

5000

Operacja chirurgiczna

1000

1000

2000

0

0

Pobyt w szpitalu w następstwie choroby

50

50

110

20

100

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

100

100

220

80

100

Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego

50

100

180

0

0

Pobyt na OIOM (zasiłek jednorazowy)

500

500

500

1000

1500

Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu w następstwie NW

20

20

20

50

50

Karta apteczna

100

100

100

0

0

Leczenie specjalistyczne

800

1500

1500

0

1000

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0

 

10000

 

10000

 

0

 

20000

 

Osierocenie dziecka

4000

5000

8000

0

0

Urodzenie się dziecka

1000

1400

2500

0

0

śmierć rodzica lub teścia

1000

1400

2500

1300

2170

śmierć małżonka

1500

5000

7500

20000

25000

śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

2000

5000

7500

20000

25000

Pobyt małżonka ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW

0

0

100

0

0

śmierć dziecka

3000

3000

7500

0

0

śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3000

3000

7500

10000

13500

Pobyt w szpitalu dziecka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby

50

50

100

50

0

Pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność uzyskania świadczeń assistance Vip

1

1

1

1

1

Składka Miesięczna

45,00zł

55,00zł

100,00zł

62,00zł

105,00zł

 

CFC- Centrum Finansowo Consultingowe
Jadwiga Jędrzejczyk-Sklarek
Ul. Kopernika 26 pok.404
Katowice 40-064