Chwilówki

Chwilówki również dla osób z zajęciami komorniczymi

 - od 100,00 zł do 2000,00 zł na okres 7/14/30/60 dni,

- od 1000,00 zł do 5000,00 zł na okres ratalny do 12 miesięcy,

- możliwość skonsolidowania chwilówek w jedną pozwalającą na terminową spłatę przez Klienta.

 

Warunki udzielania pożyczek:

1. Wiek: 18 – 85 lat.

 2. Uzyskiwanie stałych dochodów z tytułu:

- umowy o pracę/umowy zlecenia/umowy o dzieło,

- działalności gospodarczej,

- emerytury/renty,

- prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 3. Wysokość dochodów:

- od 350 zł,

- w przypadku wnioskowania tylko na dowód osobisty, dochód nie jest wymagalny.

 

 Niezbędne dokumenty do wnioskowania :

- dwa dokumenty tożsamości,

- posiadanie indywidualnego konta w banku,

- wpływ wynagrodzenia na konto

- dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia ( pasek z listy płac za dany miesiąc),

- zaświadczenie z pracy (w przypadku osób pracujących),

- umowa o pracę (w przypadku osób pracujących),

- waloryzacja (w przypadku emeryta/rencisty),

- odcinki od listonosza poświadczające odbiór emerytury/renty,

- dokumenty rejestrowe i finansowe (w przypadku działalności gospodarczej),

- potwierdzenia zapłaty ZUS i US bądź dokument o nie zaleganiu ZUS i US (w przypadku działalności gospodarczej),

- trzy pełne wyciągi z konta ( w przypadku starania się o pożyczkę do 30 tyś).