Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Compensa obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk. Ponadto, gdy zdecydujesz się na oferowane przez nas ubezpieczenie NNW, zaskoczą Cię nieskomplikowane procedury i bardzo korzystna cena.

 

Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • ubezpieczenie assistance

oraz dodatkowo możesz rozszerzyć m.in. o świadczenia:

  • zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów naprawy lub nabycia środków specjalnych, zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy, zwrot kosztów operacji plastycznych,
  • dzienne świadczenie szpitalne, dzienny zasiłek z tytułu niezdolności do pracy lub nauki,
  • oc w życiu prywatny,
  • ubezpieczenie bagaż,
  • następstwa zawału serca lub udaru mózgu