Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego jest kierowane przede wszystkim do rolników (osób fizycznych), w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą poniżej:

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Compensa oferuje następujące warianty ubezpieczenia:

  • Podstawowy – obejmuje ochroną budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z postanowieniami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (ubezpieczenie obowiązkowe);
  • Rozszerzony – obejmuje ochroną budynki rolnicze zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (ubezpieczenie dobrowolne).

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może zostać zawarte pod warunkiem równoczesnego ubezpieczenia co najmniej budynków w ramach tej samej umowy.