Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne CFC

 • OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące swoim zakres ochrony szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tych pojazdów. Oferowane przez nas ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o darmową Zielona Kartę, a za niewielką dopłatą także o pomoc Assistance.
 • BLS - bezpośrednia likwidacja szkód
  Ubezpieczenie BLS jest unikatowym uzupełnieniem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. BLS pozwala na uniknięcie uciążliwości i formalności przy zgłoszeniu szkody z OC sprawcy wypadku. Cena BLS to tylko 10 zł!

AC - ubezpieczenie Autocasco NOWA ATRAKCYJNA OFERTA
Ubezpieczenie to zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia albo utraty ubezpieczonego pojazdu i jego wyposażenia. Szeroki zakres ochrony obejmujący wszelkie ryzyka (formuła „all risk”), możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia zależnie od indywidualnych potrzeb, to atuty ubezpieczenia Autocasco, które oferujemy. Formuła All Risk - ochrona od następstw wszelkich zdarzeń (zderzenia z innym pojazdem, działaniem sił przyrody (np. powódź, huragan, piorun, bezpośrednie działanie opadu atmosferycznego), pożaru, wybuchu, działania czynnika chemicznego i/lub termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu i/lub jego wyposażenia) z zastrzeżeniem wskazanych w OWU wyłączeń . Wiek pojazdu - przyjęcie do ubezpieczenia pojazd do 15 lat (starszy - tylko kontynuacja ). Zakres terytorialny RP, Europa i europejska część Rosji i Turcji (oprócz kradzieży, pożaru, wybuchu lub uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii) Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdy o wartości do 300.000zł - immobiliser, powyżej 300.000zł - immobiliser + drugie zabezpieczenie posiadające homologację do użytkowania na ter. RP. Udziały własne 20% odszkodowania - szkody spowodowane przez osobę poniżej 25 lat lub posiadającą prawo jazdy krócej niż 2 lata. Rozszerzenia zakresu ochrony (dodatkowa zwyżka) zniesienie konsumpcji SU, zniesienie amortyzacji części (pojazd powyżej 3 lat do 15 lat), odstąpienie od udziału własnego za szkody spowodowane przez osobę poniżej 25 lat lub posiadającą prawo jazdy krócej niż 2 lata, ochrona zniżek, opcja utraty kluczyków, opcja gwarantowanej SU, odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek przywłaszczenia pojazdów wynajmowanych przez wypożyczalnie. Wyposażenie dodatkowe - zamontowany na stałe sprzęt nie wchodzący w wyposażenie podstawowe pojazdu. SU nie może przekroczyć 20% SU pojazdu i nie może być wyższa niż 15.000zł Bagaż podróżny utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu przewożonego w pojeździe, boxu dachowego wraz z bagażem, teren Europy, SU - 2.000zł. Płatność składki ubezpieczeniowej krótkoterminowe - jednorazowo, 12-miesięczny okres ubezpieczenia - jednorazowo lub w 2, 4 oraz 11 ratach. Kradzież i szkoda całkowita - ustalenie odszkodowania wartość rynkowa pojazdu na dzień szkody SU - sposób ustalenia wartość rynkowa pojazdu (brutto/netto/netto+50%VAT) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Pojazd fabrycznie nowy - wartość fakturowa przez okres 12 miesięcy (warunki - pojazd do 15.000km, pierwszy właściciel, nie wystąpiła szkoda w pojeździe o wartości przekraczającej 20% SU). Franszyza integralna 500 zł. Ograniczenie zakresu ochrony (obniżka składki) wyłączenie szkód polegających na kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, wprowadzenie udziału własnego w wysokości 500zł, 1.000zł, 1.500zł lub 2.000zł. Warianty rozliczania szkód wariant Serwis - pojazd do 3 lat, naprawa w ASO, oryginalne części, wariant Kosztorys - pojazd powyżej 3 lat, wycena kosztów naprawy, nowe części zamienne.

 • AC MINI
  AC MINI jest stworzone dla Klientów posiadających samochody starsze niż 10 lat! Dedykowane jest Klientom w wieku powyżej 28 lat, posiadającym 60% zniżki w OC. AC MINI to ochrona w bardzo atrakcyjnej cenie - tylko 250 zł czyli jedynie 70 groszy dziennie! 
 • GAP – ubezpieczenie straty finansowej 
  Ubezpieczenie GAP jest doskonałym zabezpieczeniem przed stratami finansowymi powstałymi na skutek utraty wartości pojazdu w czasie.
 • Ubezpieczenie szyb
  Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w Twoim pojeździe w przypadku ich uszkodzenia (np. na skutek wandalizmu). Powstałe zdarzenie, objęte tą ochroną ubezpieczeniową nie spowoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC.
 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasazerów
  To ubezpieczenie komunikacyjne chroniące Ciebie i osoby znajdujące się z Tobą w pojeździe. Oferta została skonstruowana w taki sposób, byś sam mógł zdecydować o wysokości ubezpieczenia.
 • Assistance
  To atrakcyjna propozycja dla osób, które wykupiły ubezpieczenia komunikacyjne AC lub OC. Pozwala ona na uzyskanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w awaryjnych sytuacjach na drodze.
 • OP - ubezpieczenie ochrony prawnej
  Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony Twoich interesów.
 • Ochrona Prawna - Pomoc  NOWOŚĆ
  Jako kierowca, jesteś nieustannie narażony na nieprzewidziane zdarzenia związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu, a tym samym na pojawienie się problemu natury prawnej. Ochrona Prawna – Pomoc zapewnia wsparcie w takich sytuacjach.

Zielona Karta
Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający ochronę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym. Zielona Karta wymagana jest w krajach Systemu Zielonej Karty, na terenie których nie działa OC krajowe.
W CFC Zielona Karta jest dodawana bez opłat (na żądanie) do ubezpieczenia OC!