Ub. na życie Gwarancja Ochrona

Gwarancja Ochrona jest indywidualnym ubezpieczeniem terminowym na życie. Jest to najlepszy sposób na zabezpieczenie Twoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Wykupując ubezpieczenie Gwarancja Ochrona zyskujesz:

  • bezpieczeństwo dla Twojej Rodziny - w przypadku śmierci, wypłacimy wskazanej przez Ciebie osobie umówioną sumę ubezpieczenia,
  • nie płacisz podatku - świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym.

Ubezpieczenie podstawowe można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • poważnego zachorowania,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek.