Ub. na życie Gwarancja Komfort

Gwarancja Komfort

Gwarancja Komfort to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie. Jest ubezpieczeniem łączącym w sobie funkcję ochrony życia z funkcją oszczędnościową, w której zgromadzony kapitał może być wykorzystany jako element uzupełniający przyszłe świadczenia emerytalne.


Gwarancja Komfort, dzięki swojej konstrukcji i szerokiej palecie ubezpieczeń dodatkowych, daje Ubezpieczonemu „gwarancję różnorodności i komfort wyboru” pozwalając na dopasowanie ubezpieczenia do jego indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.

Zakres ochrony możesz rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • poważnego zachorowania,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek,
  • całkowitej niezdolności Ubezpieczającego do pracy z przejęciem opłacania składek,
  • śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek.