Możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny ze służebnością

Możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny nawet z wpisem do księgi wieczystej „służebność”