Kredyt na PIT lub wyciągi z konta lub paski płacowe za 3 - miesiące

Kredyt na PIT – jest to jedyny dokument dochodowy jaki przedstawia klient
(bez zaświadczenia !!!). Można też przedstawić wyciągi z konta lub paski płacowe za ostatnie
3 miesiące + umowa o pracę.